II priedą. Dalykai Santrauka: Iki trečdalio autologinių transplantacijos kandidatų chemoterapijos ir arba augimo faktoriaus gydymo būdu neįmanoma mobilizuoti hematopoetinių progenitorių į periferinį kraują, todėl reikalingos novatoriškos mobilizacijos strategijos. Jūs galite. Ypač daug tokių darbų, sukurtų apie išvakarės įvykius ir Liaudies išlaisvinimo karo laikotarpį.

Angliški ir lietuviški sutrumpinimai Žodynas parengtas remiantis bendraisiais leksikografijos principais bei turima dvikalbių žodynų sudarymo patirtimi.

sustaines derliaus lentelės

Buvo siekiama, kad žodžių pateikimas būtų kuo paprastesnis ir parankesnis naudoti. Parinkti dažniausiai vartojami terminai, žodžiai ir žodžių junginiai, susiję su karine ir aktualia politine tematika.

Jie iliustruoti gausiais vartosenos pavyzdžiais, kurie suteikia galimybę ne tik geriau juos suprasti, bet sustaines derliaus lentelės taisyklingai vartoti.

Ciklinas E skatina žmogaus keratinocitų augimą į diferenciaciją

Pagrindiniai žodžiai ir jų junginiai spausdinami juodu šriftu. Raidė skliausteliuose žodyje reiškia kitą to žodžio rašybos variantą. Jei žodis turi keletą reikšmių, jos žymimos skaitmenimis, tačiau pateikiami tik tie atitikmenys, kurie dažniausiai vartojami karyboje ir politikoje.

Žodžiai, turintys tą pačią arba labai panašią reikšmę, skiriami kableliu, o kito prasminio ar stilistinio atspalvio žodžiai skiriami kabliataškiu. Netaisyklingųjų anglų kalbos veiksmažodžių formos pateikiamos skliausteliuose kursyvu.

Pigūs putojantys geros kokybės vynai. Šampano pasirinkimas naujiems metams

Taip pat nurodomi prielinksniai, su kuriais žodžiai paprastai ar dažniausiai vartojami. Žodyno pabaigoje pateikiamos dažniausiai vartojamos santrumpos su angliškais paaiškinimais. Šis žodynas — eksperimentinis leidinys. Laukiame skaitytojų pastebėtų klaidų, kritikos bei pasiūlymų adresu Šilo g.

sustaines derliaus lentelės

Autorės Angliški sutrumpinimai adj adjective būdvardis adv adverb prieveiksmis conj conjunction jungtukas int interjection jaustukas, ištiktukas n noun daiktavardis pl plural daugiskaita pref prefix priešdėlis prep preposition prielinksnis sb somebody kažkas, kas nors apie žmogų sth something kažkas, kas nors apie daiktą v verb veiksmažodis Lietuviški sutrumpinimai džn.

Dictionary of Military Terms.

Kas šampanas pirkti. Kaip pasirinkti šampaną naujiems metams? Pirkėjo vadovas

Sustaines derliaus lentelės Collin Publishing, Defence Terminology. Greenhill Books, London, Glossary of Peacekeeping Terms. Abbreviations and Acronyms. Bundessprachenamt, Hürth, NATO terminų aiškinamasis žodynas. Vilnius, Kisinas E. Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas.

sustaines derliaus lentelės

Vilnius, LKA, Dictionary of Contemporary English. Longman, OUP, CUP, The American Heritage Dictionary.

Viršūnės & Tees

Houghton Mifflin Company, Meriam Webster, Inc. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan, The New Penguin English Dictionary.

Penguin Books, English-Norwegian Military Dictionary. Grondahl Dreyer, Vilnius: Alma littera, Mokomasis anglų kalbos žodynas.

Human test

Vilnius: Žodynas, Vilnius: Mokslas, Texas, NATO Handbook. Brussels, Army Topics.

sustaines derliaus lentelės

Books 1, 2. Mellor-Clark S. Campaign 1, 2. Tarptautinių žodžių žodynas.

sustaines derliaus lentelės